Cadair Ddu Eisteddfod Gwrecsam 1876

Rhestr Enwau

Mae’r wefan hon yn cynnwys dros bum mil o fywgraffiadau cryno sy’n cyflwyno unigolion a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu’n ehangach.

Crëwyd y safle yma i bwrpasau profi a datblygu. Mae croeso i chi anfon unrhyw adborth at ​ybc@llgc.org.uk


Erthygl y mis

Cassie Jane Davies (1898 - 1988)

Cassie Jane Davies

Bu Cassie Davies yn ddarlithydd Cymraeg yng Ngholeg Hyfforddi y Barri ac yn arolygwr ysgolion y Weinyddiaeth Addysg. Fe'i cofir am ei gwladgarwch, ei hymdrechion i sefydlu lle teilwng i'r Gymraeg yn y gyfundrefn addysg ac am ei dawn i ddiddanu cynulleidfaoedd ar lwyfan ac ar y radio.

Darllen Mwy

Erthyglau ar ddod