Gŵyl Gerdd Dant Cymru, Llangefni; 27 Tachwedd 1973

Rhestr Enwau

Mae’r wefan hon yn cynnwys dros bum mil o fywgraffiadau cryno sy’n cyflwyno unigolion a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu’n ehangach.


Erthygl y mis

William Morgan (1750-1833)

William Morgan

Daeth William Morgan yn awdurdod uchel ei barch ar faterion aswiriant bywyd ac fe'i hadwaenir heddiw fel 'tad gwyddor yr actiwari'. Mae'n adnabyddus hefyd am greu tiwb pelydr-X elfennol, sef y cam cyntaf tuag at ddarganfod pelydr-X ym 1895.

Darllen Mwy

Erthyglau Newydd