Rhestr Enwau

 • WOTTON, WILLIAM (1666 - 1727), clerigwr ac ysgolhaig
 • WROTH, WILLIAM (1576 - 1641), clerigwr Piwritanaidd a chynullydd yr eglwys Annibynnol gyntaf yng Nghymru
 • WYN, OWEN, meistr Coleg S. Ioan, Caergrawnt - gweler WYNN
 • WYN, OWEN, meistr Coleg S. Ioan, Caergrawnt - gweler GWYN, JOHN
 • WYN, OWEN (d. 1633), meistr Coleg S. Ioan, Caergrawnt - gweler WYNN
 • WYNDHAM, Sir Forgannwg - gweler EDWIN
 • WYNDHAM-QUIN, WINDHAM HENRY (5ed IARLL DUNRAVEN a MOUNT-EARL), (1857 - 1952), milwr a gwleidydd
 • WYNDHAM-QUIN, WINDHAM THOMAS (4ydd IARLL DUNRAVEN yn yr urddoliaeth Wyddelig, ail FARWN KENRY yn y Deyrnas Unedig), (1841 - 1926), tirfeddiannwr a gwleidydd ym Morgannwg, sbortsmon ac awdur
 • teulu WYNN Ynysmaengwyn, Dolau Gwyn, sir Feirionnydd
 • teulu WYNN Glyn (Cywarch), Brogyntyn, sir Feirionnydd, sir Amwythig
 • teulu WYNN Maesyneuadd, Llandecwyn, Meirionnydd
 • teulu WYNN Rûg, Boduan, Bodfean, sir Feirionnydd, sir Gaernarfon
 • teulu WYNN Bodewryd, sir Fôn
 • teulu WYNN Cesail Gyfarch, Penmorfa, sir Gaernarfon
 • WYNN, JOHN (c. 1584 - 1614), Uchel-Siryf - gweler WYNN
 • WYNN, OWEN (1592 - 1660), Uchel-Siryf - gweler WYNN
 • WYNN, RICHARD (c. 1625 - 1674), gwleidydd - gweler WYNN
 • WYNN, RICHARD (1588 - 1649), gwleidydd - gweler WYNN
 • WYNN, EDWARD (1618 - 1669), canghellor eglwys gadeiriol Bangor
 • WYNN, GRIFFITH (1669? - 1736), ‘offeiriad Llangadwaladr’ a chyfieithydd
 • WYNN, HUGH Berth-ddu, Bodysgallen - gweler WYNN
 • WYNN, JANE Maesyneuadd - gweler WYNN
 • WYNN, JOHN - gweler GWYN, JOHN
 • WYNN, Syr JOHN (1553 - 1627), Aeold Seneddol - gweler WYNN
 • WYNN, JOHN (fl. 1551-1560), siryf Sir Gaernarfon - gweler WYNN
 • WYNN, ROBERT (d. 1743), canghellor Llanelwy - gweler WYNNE, WILLIAM
 • WYNN, Syr WATKIN WILLIAMS (1820 - 1885), Aelod Seneddol - gweler WYNN
 • WYNN, WILLIAM (1704 - 1761), rheithor - gweler WYNNE, ELLIS
 • WYNN, WILLIAM (1709 - 1760), clerigwr, hynafiaethydd, a bardd
 • WYNNE, Wern Penmorfa, Sir Gaernarfon - gweler WYNNE
 • WYNNE, Bodvel, Caerfryn Sir Gaernarfon, Sir Fôn - gweler teulu BODVEL
 • teulu WYNNE Voelas, Pentrefoelas, sir Ddinbych
 • WYNNE FINCH, Voelas Pentrefoelas - gweler WYNNE
 • WYNNE, CATHERINE, etifeddes - gweler WYNNE, JOHN
 • WYNNE, DAVID (1900 - 1983), cyfansoddwr
 • WYNNE, EDWARD (1715 - 1767), ficer - gweler WYNNE, ELLIS
 • WYNNE, EDWARD (1685 - 1745), ficer - gweler WYNNE, ROBERT
 • WYNNE, JOHN (1724 - 1801), Meinciwr yn y Deml Ganol - gweler WYNNE, JOHN
 • WYNNE, JOHN (1650 - 1714), anturwr diwydiannol
 • WYNNE, ROBERT (d. 1720), clerigwr a bardd
 • WYNNE, ROBERT JOHNS - gweler GWYNNE, ROBERT JOHNS
 • WYNNE, ROBERT JOHNS - gweler GWYNNE, ROBERT JOHNS
 • WYNNE, SARAH EDITH (Eos Cymru; 1842 - 1897), y Gymraes gyntaf i ddod i sylw'r byd fel cantores
 • WYNNE, SIDNEY - gweler GRIFFITH, SIDNEY
 • WYNNE, WILLIAM (1671? - 1704), hanesydd
 • WYNNE, WILLIAM EDWARD WATKIN (1801 - 1880), hynafiaethydd - gweler teulu WYNNE
 • WYNNE-FINCH, Syr WILLIAM HENEAGE (1893 - 1961), milwr, tirfeddiannwr